Yönetimin Mesajı

ZORLUER GRUBU olarak dinamik bir yapıya sahip olmayı, üretim ve satış alanlarında sinerji oluşturmayı, orta ve uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik bakış açımız ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Faaliyete geçtiğimiz 1986 yılından bu yana stratejilerimiz uygulamada başarılı olduğumuz görmek ülke ekonomisine katkıda bulunmak en büyük mutluluğumuzdur.

Bundan sonraki tüm çalışmalarımız ve yeni yatımlarımızda da aynı tempo ile başarımız sürdürerek ismimizi ve kalitemiz yaygınlaştırmayı hedefliyor ve her geçen gün daha da iyi bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz.